mardi 15 février 2011

Hafatra avy amin'ny Filoha Marc RAVALOMANANA

"Ry Vahoaka Malagasy. Hiverina ary hitodi-doha aty an-tanindrazana aho amin'ity herinandro ity. Matokia ianareo fa hijoro sy hiray hina isika ho an'ny malagasy tsy ankanavaka. Koa mitrakà ary mijoro fa tsy ho avelantsika ho lavo ny tanindrazantsika."
Anio 15 febroary 2011.
[Marc Ravalomanana]

Koa araka izany dia manainga antsika vahoaka malagasy hihomana amin'izany ary haneho ny firaisankinantsika tanteraka hampijoro ny fahamarinana sy ny ara-dalàna. Holazaina amintsika eto ihany ny andinindininy.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire